PROJEKTI KOJI SE NASTAVLJAJU

FABRIKA RADARSKIH TEHNOLOGIJA HAVELSAN

DETALJI PROJEKTA

KOMPLEKS IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA ZA RADNIKE TEİ TUSAŞ

DETALJI PROJEKTA

OTPADNI BAZEN BROJ 7 KIRKA ETI MADEN

DETALJI PROJEKTA

POSTROJENJE BORAKS BEZ VODE KIRKA ETİ MADEN

DETALJI PROJEKTA