MEĐUGRADSKA AUTOBUSKA STANICA U ESKIŠEHIRU

POSLODAVAC :GRAD ESKİŠEHİR
PODRUČJE IZGRADNJE : 6.000 m2

MEĐUGRADSKA AUTOBUSKA STANICA U ESKIŠEHIRU

POSLODAVAC : GRAD ESKİŠEHİR

DATUM POČETKA PROJEKTA : 09.02.1993

DATUM OKONČAVANJA PROJEKTA : 29.03.1994

LOKACIJA : ESKİŞEHİR

VREDNOST PROJEKTA : 5.692.680,46 $

OPIS :

MEĐUGRADSKA AUTOBUSKA STANICA U GRADU ESKIŠEHIRU OSNOVANA JE NA PROSTORU DO 6 HILJADA KVADRATNIH METRA. IZGRADNJA JE ZAPOČETA 1993. GODINE A ZAVRŠENO JE 1994. GODINE, A OTVORENA JE ZA KORIŠTENJE.