FABRIKA RADARSKIH TEHNOLOGIJA HAVELSAN

POSLODAVAC:HAVELSAN
PROSTOR GRADNJE: 10.000 M2

FABRIKA RADARSKIH TEHNOLOGIJA HAVELSAN

POSLODAVAC : Havelsan Teknoloji Radar San. ve Tic. A.Ş.

DATUM UGOVORA : 01.10.2019

PERIOD UGOVORA : 450 TAKVİM GÜNÜ

CENA UGOVORA : 4.774.305,56 $

DATUM POČETKA RADOVA : 04.10.2019

DATUM OKONČANJA RADOVA : 27.12.2020

LOKACIJA : ANKARA / TURSKA

AÇIKLAMA :

Implementacija građevinskog područja od oko 10 000 m² HTR Havelsan, sa zemljanim radovima iskopa 33.505,89 m³, i projektom postavljanja 4408 metara betonskih stubova Q65 i Q80 od ukupno 3.293,50. Izgradnja tvorničke konstrukcije visine 13,80 m koja se sastoji od blokova A-B-C-D.