KOMPLEKS STAMBENIH OBJEKATA ZA RADNIJE TEİ TUSAŞ

POSLODAVAC :TEİ TUSAŞ Motor San. A.Ş.

KOMPLEKS STAMBENIH OBJEKATA ZA RADNIJE TEİ TUSAŞ

POSLODAVAC : TEİ TUSAŞ Motor San. A.Ş.

LOKACIJA : ESKİŞEHİR / TURSKA

VREDNOST PROJEKTA : 7.750.000,00 $

OPIS :


Izgradnja 96 stanova u 3 stambena bloka uključujući U + 3 + potkrovlje i jedan blok kao P + U + 3 + potkrovlje, 1 trgovinskog prostora, 1 zabavišta, 1 džamije, i dogradnja 14 soba u postojećoj gostioni koja se nalazi u okviru kompleksa i ukupno 55.000 m2 betonske oplate, 13.000 m3 proizvodnje betona, 1800 tona proizvoda od armiranog betona.