ZGRADA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA NA UNIVERZITETU OSMANGAZI

POSLODAVAC :UNIVERZITET OSMANGAZİ

ZGRADA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA NA UNIVERZITETU OSMANGAZI

POSLODAVAC : UNIVERZITET OSMANGAZİ

DATUM POČETKA PROJEKTA : 28.02.2017

DATUM OKONČANJA PROJEKTA : 06.03.2019

LOKACIJA : ESKİŞEHİR

VREDNOST PROJEKTA : 4.153.517,53 $

Opis :

191 tona čelika
963 m2 fasadna obloga spider,
950 tona železa,
Proizvodnja betona od 9820 m3,
Proizvodnja kalupa 38.030 m2,
Iskop zemljišta 38.000 m3,
Zgrada fakulteta ukupne površine od 14.312 m2 isporučena na vreme.